Piotr Włast

/Tag:Piotr Włast

Piotr Włast alias „Maria Komornicka” jest spektakularnym przykładem, jak silna może być tożsamość płciowa osoby trans. Bez względu na cenę Piotr był mężczyzną – niezrozumianym przez współczesnych, zamkniętym w zakładzie, odizolowanym od społeczeństwa, ale mężczyzną.

Równocześnie jest również przykładem, jak bardzo „wiedzący lepiej” potrafią zanegować wszystkie przejawy transpłciowości. Tak teraz, jak i za życia Piotra jest on wciąż uważany za „Marię”, kobietę, która z zagadkowych powodów (choroba psychiczna? projekt twórczy? ucieczka od dyskryminacji kobiet?) wymyśliła sobie, że teraz będzie mężczyzną.

Ciekawą pracę badawczą na temat Piotra Własta opublikował Wiktor Dynarski: Analiza wybranych badań nad płciowością Piotra Własta z perspektywy transgender studies. Warto przeczytać!

Dodam jeszcze, że Piotr Włast odmawiał rozmów z kimś, kto zwracał się do niego w formie żeńskiej – proponuję więc uszanować jego prawo do wyboru końcówek rodzajowych i konsekwentnie pisać o „nim”, a nie o „niej”, szczególnie jeśli stosujesz tę zasadę wobec współcześnie żyjących osób trans.

Piotr Odmieniec Włast – transmężczyzna odzyskiwany

Listopad 7th, 2012|Tags: , , , , , , |

Niedawno pisałem, że polszczyzna (zwłaszcza równościowa) przeważnie jest kolejnym narzędziem heteronormatywnej opresji – i równocześnie jednym z najbardziej odczuwalnych świadectw jej istnienia. Jednakże zdarza się również, że to język daje możliwość zaistnienia zgodnie ze swoim Ja. Najdobitniejszym przykładem jest historia Piotra „Odmieńca” Własta, który – pomimo swoich starań – przeszedł do historii literatury jako Maria Komornicka. Zawłaszczanie transmężczyzn Na początek chciałbym przypomnieć (uświadomić) czytelnikom założenia, z jakich wychodzę. Transpłciowość u K/M jest zjawiskiem szerokim, którego nie można ograniczać wyłącznie do transseksualności: obejmuje między innymi również crossdressing oraz drag kingów i przynajmniej część butch, ponieważ dotyczy przekraczania granic płci biologicznej oraz kulturowej (traktowanej jako Tu i Teraz). […]