Klęska ustawy o uzgodnieniu płci nie załamała Trans-Fuzji. Fundacja dalej prężnie się rozwija. Tym razem uruchamia swoją pierwszą grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami różnicowania płci (dawniej: interseksualnych).

Osoby z zaburzeniami różnicowania płci rodzą się z cechami anatomicznymi obydwu płci. Spektrum zjawisk jest bardzo szerokie, obejmuje m.in. zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół niewrażliwości na androgeny i wiele innych.

Szacuje się, że 1 na 100 dzieci ma jakąś formę zaburzeń różnicowania płci, przy czym większość z nich nie ma większego znaczenia dla rozwoju płciowego dziecka. W skrajnych sytuacjach konieczne jest oszacowanie płci dziecka na podstawie wielu zaawansowanych badań medycznych i pokierowanie jego rozwojem płciowym, łącznie z zabiegami chirurgicznymi.

Przy obecnym stanie wiedzy przeważnie daje się przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się tożsamość płciowa dziecka, jednak czasami trzeba powtórnie oznaczyć ich płeć – w dzieciństwie lub w wieku dorosłym.

Dla większości dobrze pokierowanych w dzieciństwie osób z zaburzeniami rozwoju płci ich biologia jest tylko zaleczonym w dzieciństwie problemem medycznym, jednak możliwe są także dramaty: dorastanie w atmosferze tabu, niszczenie dokumentacji medycznej przez rodziców, nieudane zabiegi, operacje rekonstruujące niewłaściwe narządy płciowe itd.

Z tego powodu grupa wsparcia dedykowana tej grupie jest więcej niż potrzebna.

Grupę prowadzić będą specjalizująca się w tej dziedzinie psycholog-seksuolog Katarzyna Bajszczak oraz stale współpracująca z Trans-Fuzją psycholog-seksuolog Magdalena Miazek-Mioduszewska.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się w środę, 21 października o godz. 18.30 w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 lok. 66 (w prześwicie między drugim a trzecim podwórzem). Kolejne – w każdą trzecią środę miesiąca.