Jesteś osobą transpłciową? Pracujesz z nią? Chcesz ją zatrudnić?
Praca jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Dostarcza nie tylko wynagrodzenia finansowego, ale także satysfakcji z realizowania się w roli zawodowej, bycia w grupie, osiągania sukcesów. Zaspokaja potrzebę czucia się wartościowym człowiekiem. Jakość życia zawodowego rzutuje na inne sfery życia człowieka, dlatego każdy powinien móc w pełni wykorzystywać swój potencjał, pracując w środowisku, które traktuje go z szacunkiem.
Osoby transpłciowe – zwłaszcza transseksualiści – nie chcą mieć specjalnych przywilejów czy praw z racji swojej transpłciowości – pragną być jedynie szanowane i oceniane bez uprzedzeń. Ich tożsamość płciowa nie powinna być brana pod uwagę podczas okresowej oceny pracowniczej, tak samo jak nie powinny być brane pod uwagę takie kryteria, jak płeć biologiczna, orientacja seksualna, wyznanie, kolor skóry, poglądy polityczne, etc. W pracy powinno liczyć się tylko to, jakim się jest pracownikiem i jak wykonuje się swoje zadania. Tymczasem niewiedza i niezrozumienie doświadczeń osób transpłciowych owocują często lękiem, dyskryminacją na rynku pracy, a niekiedy nawet mobbingiem.
*
Zwolnienie lub odmowa zatrudnienia ze względu tożsamość płciową jest aktem dyskryminacji pracownika. Unia Europejska chroni osoby transseksualne przed dyskryminacją, odnosząc się do nich bezpośrednio w Dyrektywie 2006/54/EC, dotyczącej równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Osoba transpłciowa zwolniona z powodu swojej tożsamości płciowej lub mobbowana w firmie z powodu swojej transpłciowości wygra rozprawę w sądzie przeciw firmie.
Nie musi tak być. Relacje przełożonych i pracowników mogą być dobre, zdrowe i korzystne dla wszystkich stron, dające możliwość owocnej współpracy. W tym celu powstała ta część witryny.
*
Ta sekcja zawiera informacje przeznaczone zarówno dla osób transpłciowych, jak również dla psychologów pracy, przełożonych, specjalistów Human Resources oraz kolegów i koleżanek osób transpłciowych z pracy.