Transpłciowość w pracy

//Transpłciowość w pracy

Jesteś osobą transpłciową? Pracujesz z nią? Chcesz ją zatrudnić?
Praca jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Dostarcza nie tylko wynagrodzenia finansowego, ale także satysfakcji z realizowania się w roli zawodowej, bycia w grupie, osiągania sukcesów. Zaspokaja potrzebę czucia się wartościowym człowiekiem. Jakość życia zawodowego rzutuje na inne sfery życia człowieka, dlatego każdy powinien móc w pełni wykorzystywać swój potencjał, pracując w środowisku, które traktuje go z szacunkiem.
Osoby transpłciowe – zwłaszcza transseksualiści – nie chcą mieć specjalnych przywilejów czy praw z racji swojej transpłciowości – pragną być jedynie szanowane i oceniane bez uprzedzeń. Ich tożsamość płciowa nie powinna być brana pod uwagę podczas okresowej oceny pracowniczej, tak samo jak nie powinny być brane pod uwagę takie kryteria, jak płeć biologiczna, orientacja seksualna, wyznanie, kolor skóry, poglądy polityczne, etc. W pracy powinno liczyć się tylko to, jakim się jest pracownikiem i jak wykonuje się swoje zadania. Tymczasem niewiedza i niezrozumienie doświadczeń osób transpłciowych owocują często lękiem, dyskryminacją na rynku pracy, a niekiedy nawet mobbingiem.
*
Zwolnienie lub odmowa zatrudnienia ze względu tożsamość płciową jest aktem dyskryminacji pracownika. Unia Europejska chroni osoby transseksualne przed dyskryminacją, odnosząc się do nich bezpośrednio w Dyrektywie 2006/54/EC, dotyczącej równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Osoba transpłciowa zwolniona z powodu swojej tożsamości płciowej lub mobbowana w firmie z powodu swojej transpłciowości wygra rozprawę w sądzie przeciw firmie.
Nie musi tak być. Relacje przełożonych i pracowników mogą być dobre, zdrowe i korzystne dla wszystkich stron, dające możliwość owocnej współpracy. W tym celu powstała ta część witryny.
*
Ta sekcja zawiera informacje przeznaczone zarówno dla osób transpłciowych, jak również dla psychologów pracy, przełożonych, specjalistów Human Resources oraz kolegów i koleżanek osób transpłciowych z pracy.

Zawód: Sex worker. O wyzwaniach dojrzałego aktywizmu

Czerwiec 3rd, 2014|Tags: , , , , |

Z usługami seksualnymi jako społeczeństwo mamy ogromny problem. Bo niby każdy zna kogoś, kto w tej branży kiedyś pracował i kogoś, kto za taką usługę zapłacił, ale w większości o tym nie wiemy. Nie chcemy o tym wiedzieć, a jeśli się dowiemy - chętnie będziemy na tym kimś wieszać psy i wykreślimy go z grona ludzi, [...]

8 porad dla osób transseksualnych poszukujących pracy

Październik 24th, 2012|Tags: , , , , |

W Gazecie Wyborczej ukazał się miesiąc temu poruszający artykuł o Sławku – transmężczyźnie przed zmianą dokumentów, który nie może znaleźć żadnej pracy pomimo swojego doświadczenia. Przygnębiający, pełen scen ilustrujących ludzkie uprzedzenia… Nie lubię takich tekstów, ponieważ utrwalają wizerunek osoby transpłciowej – zwłaszcza transseksualnej – jako biednej ofiary, co to na nic liczyć nie może, ponieważ jest trans i już, dalej się nie przebije. Tekst sugeruje, że nie ma wyjścia i osoby trans w Polsce nie mają szans na godne życie – co nie jest prawdą. Osoby trans mają liczne przeszkody do pokonania – to trochę co innego niż brak szans. Z przytoczonych scen wynika, że Sławek, podobnie jak większość Polaków, nie do końca wie, jak zabrać się za poszukiwanie pracy (na potrzeby własnej analizy zakładam, że artykuł jest prawdziwy i rzetelny). […]

Coming-out osoby transseksualnej w pracy

Listopad 5th, 2011|Tags: , |

W życiu wielu osób transseksualnych przychodzi ten moment, kiedy trzeba wyoutować się w pracy jako osoba korygująca płeć.  Dla wielu ludzi jest to strasznie stresujące, bo przecież pracodawca może zwolnić, może zacząć gorzej traktować, może zaszkodzić na dziesiątki innych sposobów – a tu kryzys, duże bezrobocie, żywność drożeje i tranzycję też trzeba za coś przeprowadzić. Z drugiej strony, zmian nie da się ukrywać w nieskończoność, a po coming-oucie często może być lepiej. Dopiero po wyjściu ze strefy komfortu można na dobre zacząć fukcjonować w pracy we właściwej roli, a oprócz imienia i rodzaju zmienić identyfikator, login, uniform. Wiele sytuacji potencjalnie konfliktowych zanika, bo ludzie rozumieją Cię lepiej, a Ty nie musisz się ukrywać, kłamać, maskować – i jest Ci po prostu lżej.  Często pracodawca i współpracownicy okazują się wielkimi sojusznikami osoby korygującej płeć. Słyszałem np. historię osoby, która straciła dom wskutek tranzycji (w styczniu!) i mogła przez jakiś czas nocować w miejscu pracy. Zatem – jak się outować? […]

Jak nie stracić transpłciowego klienta?

Sierpień 12th, 2011|Tags: , |

Jest większa szansa, że do firmy przyjdzie transpłciowy klient, niż że firma zatrudni transpłciowego pracownika. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest, żeby klient wyszedł zadowolony. Dla osób transpłciowych korzystanie z usług Twojej firmy może być stresującym doświadczeniem. Narażone na konieczność tłumaczenia się, że to ich dowód osobisty, zmuszane do poprawiania pracownika działu obsługi klienta, który uparcie zwraca się do nich w niewłaściwym rodzaju lub nachalnie posługuje się imieniem… […]

Osoby transseksualne na rynku pracy

Czerwiec 19th, 2011|Tags: , , |

Życie zawodowe osób trans jest z definicji utrudnione. Niektóre osoby transseksualne podejmują terapię w momencie osiągnięcia pełnoletniości, jest ich jednak stosunkowo niewiele. Większość osób transseksualnych, kiedy decyduje się na korektę płci, ma już za sobą pewne doświadczenie zawodowe, potrzebuje też  pieniędzy – a zatem pracy – aby opłacić swoje leczenie. Korekta płci nie trwa tydzień! Przypomnijmy tutaj etapy korekty płci w Polsce: samoświadomość → proces diagnostyczny (co najmniej pół roku; niektórzy seksuologowie nadal opowiadają się za tzw. testem realnego życia, który trwa dwa lata) → przyjmowanie hormonów, które zmieniają wygląd danej osoby → [tylko u K/M] mastektomia → prawna korekta płci → dalsze zabiegi. Każdy z tych etapów zajmuje czas – łącznie co najmniej dwa lata. Każdy wymaga pieniędzy – na pełną korektę płci trzeba poświęcić ładnych kilka(naście/dziesiąt) tysięcy złotych. Jednocześnie sytuacja zawodowa osoby transseksualnej w trakcie korekty płci jest nie do pozazdroszczenia. […]