Błędne określenie →korekty płci.

WP Glossary Term Usage