Alternatywna pisownia: wintke. Stare słowo z języka lakota. Oznacza osoby →Two-Spirit mające męskie ciała, stosowany jest wobec wszystkich osób transpłciowych, w tym również →transseksualnych.

Winkte były szanowane i potrzebne w swoich plemionach; uważało się, że mają talenty, których nie mają inni jego członkowie.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.