Pierwotnie termin transgender oznaczał po angielsku osoby transpłciowe znajdujące się na kontinuum pomiędzy transwestytyzmem a transseksualizmem: pragnące funkcjonować w społeczeństwie jako osoby płci przeciwnej do biologicznej, ale odmawiające pełnej (=genitalnej) korekty płci. W takim znaczeniu jest popularyzowany do tej pory przez dra Dulkę. TG to skrótowe określenie takiej tożsamości.

Obecnie transgender oznacza na Zachodzie wszystkie osoby trans, w Polsce natomiast nadal ma dwa znaczenia i w obu tych znaczeniach jest pojęciem doskonale zbędnym, chyba że ktoś ma potrzebę identyfikowania się jako TG.

Osoby pragnące funkcjonować jako przedstawiciele płci przeciwnej do biologicznej, ale niezainteresowane operacją na genitaliach obejmuje definicja transseksualizmu zamieszczona w ICD-10, która brzmi: Pacjent pragnie żyć i być akceptowanym jako przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie niezadowolenia (discomfort) z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech płciowych oraz chęć poddania się leczeniu hormonalnemu czy operacyjnemu, by własne ciało uczynić możliwie najbardziej podobnym do ciała płci preferowanej. Z definicji wynika zatem, że pragnienie operacji na genitaliach czy ogólnie pragnienie korygowania swojego ciała nie jest cechą odróżniającą transseksualistów od transgenderystów. Wiele osób ma jednak potrzebę rozdzielenia tych pojęć ze względów tożsamościowych.

W drugim znaczeniu słowo transgender jest synonimem transpłciowości. Ponieważ jako niedoszły polonista uważam, że polski termin jest lepszy (mało kto z „ludu” wie, co znaczy słowo gender!), nie widzę potrzeby używania np. sformułowania osoby transgenderowe, skoro można powiedzieć osoby transpłciowe. (Chociaż kiedy widzę transpółciowość, zaczynam się wahać…)

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.

WP Glossary Term Usage