Dotyczy najczęściej osób w trakcie lub po →]tranzycji, decydujących się NIE ujawniać swojej →transpłciowości/→transpłciowej przeszłości. Odwrotność wyoutowania.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.