Czasami tłumaczy się tak na polski słowo →gender, jednak coraz bardziej ustępuje popularnością płci społeczno-kulturowej.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.