Zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu jąder i powrózka nasiennego. Przechodzą go →transkobiety. W efekcie orchidektomii organizm przestaje wydzielać naturalny →testosteron, co upraszcza →terapię hormonalną; ma też duże znaczenie psychologiczne.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.