Archaiczne określenie odnoszące się do osób oficjalnie zdiagnozowanych jako transseksualne, które nie są dopuszczone przez lekarzy do operacji korekty płci. W tym układzie osoby transseksualne dzielone są na pre-op, post-op i właśnie non-op.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.

WP Glossary Term Usage