Termin skrajnie cisnormatywny.

Z ang. men who have sex with men, mężczyźni, którzy mają seks z innymi mężczyznami. Pojęcie stosowane w edukacji seksualnej i profilaktyce HIV. Uważane za wspaniałe i równościowe, ponieważ ignoruje tożsamość seksualną (identyfikację z gejem lub osobą biseksualną).

Przy okazji jednak MSM ignoruje tożsamość płciową, ponieważ obejmuje →transkobiety, stawiając je na równi z cismężczyznami i ignorując specyfikę ich sytuacji. Z tego powodu nie jest →transinkluzywne; dla wielu transkobiet jest wręcz obraźliwe, a już na pewno je dyskryminuje.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.

WP Glossary Term Usage