Inaczej: →tożsamość płciowa.

W praktyce przeważnie skrót myślowy wyrażający przekonanie, że człowiek identyfikuje się ze swoją płcią biologiczną. Fraza spotykana w →cisnormatywnych książkach, sama w sobie neutralna.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.

WP Glossary Term Usage