Inaczej: →tożsamość płciowa.

Słowo częściej używane przy założeniu, że (zawsze) identyfikuje się ze swoją płcią biologiczną.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.

WP Glossary Term Usage