Wewnętrzne uprzedzenia osoby nieheteroseksualnej do samej siebie, wszystkich innych osób nieheteroseksualnych poza nią lub przedstawicieli podgrupek, np. „przegiętych gejów”, „męskich lesbijek”.

Gej, lesbijka, bi jak najbardziej może być homofobiczny_a, ponieważ dorasta w tej samej kulturze i internalizuje sobie te same uprzedzenia w procesie socjalizacji, przeważnie nie wiedząc, że w przyszłości będzie należała do marginalizowanej grupy.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.