Owłosienie typu męskiego u →ciskobiet, często (choć nie zawsze) spowodowane nadmiarem androgenów.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.