Przekonanie, że osoby heteroseksualne są lepsze niż osoby nieheteroseksualne. Przejawami są na przykład opinie (często niewyrażane wprost), że osoby nieheteroseksualne mają zaburzenia rozwoju psychoseksualnego lub że kiedy osoba heteroseksualna ubiega się o prawa dla osób LGB, jej głos jest ważniejszy.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.