Ukobiecanie, nabieranie kobiecości. Przeważnie odnosi się do zachowań, rysów twarzy, budowy anatomicznej.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.