Osoba, która zakłada ubrania stereotypowo przypisywane innej płci. Określenie →transwestyta nie jest synonimem; ma węższe znaczenie.

Zob: →crossdressing.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.