Przeważnie tożsamość z pogranicza L i T. Oznacza (najczęściej) osobę płci żeńskiej, którą interesują kobiety i która identyfikuje się w dużym stopniu z kulturową męskością. [więcej].

Jednak w szerszym rozumieniu dotyczy wszystkich osób silnie zmaskulinizowanych, w tym bardzo męskich gejów. Zob. →femme.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.

WP Glossary Term Usage