Zaburzenie osobowości, przejawiające się m.in. niestabilną tożsamością, niestabilnymi emocjami i postawami wobec otoczenia („dzisiaj cię kocham, jutro nienawidzę”) i tendencją do autodestruktywnych zachowań (w tym samookaleczeń).

Część specjalistów uważa, że diagnoza zaburzenia borderline automatycznie wyklucza diagnozę transpłciowości, ignorując fakt, że tożsamość płciowa i osobowość to dwa różne zjawiska, a borderline może być efektem traumatycznych doświadczeń, jakich doświadczyła osoba transpłciowa.

Wyjaśnienie podejścia specjalistów:

  • tak naprawdę jestem mężczyzną/kobietą = niestabilna tożsamość
  • chcę zabiegów chirurgicznych = samookaleczenia

Autor bloga uważa, że w takiej sytuacji warto sięgnąć głębiej  i sprawdzić, czy to są dwa współwystępuje zjawiska, czy też jedno powoduje drugie. Więcej informacji można znaleźć w publikacji Transgender Emergence.

Interesują Cię inne słowa?

Please select from the menu above

Słowniczek zawiera słowa związane z lgbTQI oraz inne, które uznałem za ważne.